Seznam odvetnikov

dr. Peter Čeferin, ustanovitelj
doc. dr. Rok Čeferin, ustanovitelj
Aleksander Čeferin, ustanovitelj, predsednik upravnega odbora
Uroš Pogačnik, član upravnega odbora, odgovoren za področje gospodarskega prava
Jožef Klavdij Novak, član upravnega odbora, odgovoren za področje civilnega prava
Luka Zajc, član upravnega odbora, vodja podružnice Koper
izr. prof. dr. Marko Bošnjak, član upravnega odbora, vodja oddelka za ustavno in mednarodno pravo
Janez Koščak, član upravnega odbora, vodja kazenskega oddelka

Odvetniki, odvetniški kandidati, pripravniki

Ana Berglez
Tiso Cvetković
Ivo Čarman
Gašper Dernovšek
mag. Neža Dular
Tibor Gregl
Maja Guštin, vodja gospodarskega oddelka
Jaka Ločniškar
Ines Najvirt
Maša Novak
Jože Oberstar
Lena Oreškovič
Andrej Pohar, vodja podružnice v Mariboru
Irena Poženel
Peter Surić
Tina Škorja
Peter Žnidaršič
mag. Vlasta Županc
Edo Kavalič
Klemen Golob
Eva Planinc
Anja Prah
Jaka Šubic
Zala Volkar