Seznam odvetnikov

dr. Peter Čeferin, ustanovitelj
doc. dr. Rok Čeferin, član upravnega odbora, specialist za civilno in medijsko pravo
Aleksander Čeferin, predsednik upravnega odbora
Uroš Pogačnik, član upravnega odbora, odgovoren za področje gospodarskega prava
Jožef Klavdij Novak, član upravnega odbora, odgovoren za področje civilnega prava
Luka Zajc, član upravnega odbora, vodja podružnice Koper
Janez Koščak, član upravnega odbora, vodja kazenskega oddelka

Odvetniki, odvetniški kandidati, pripravniki

Ana Berglez
Ivo Čarman
Gašper Dernovšek
mag. Neža Dular
Tibor Gregl
Maja Guštin, vodja gospodarskega oddelka
Jaka Ločniškar
Aleš Mesarič
Ines Najvirt
Maša Novak
Lena Oreškovič
Andrej Pohar, vodja podružnice v Mariboru
Irena Poženel
Peter Surić
Tina Škorja
Peter Žnidaršič
mag. Vlasta Petrucci
Edo Kavalič
Klemen Golob
Eva Planinc
Jaka Šubic
Katja Vivona
Zala Volkar